Banja Nena Naile, Kosovë - Kllokot
+383 44 666 006

Objektet


Kompleksi QMFR “Nëna Naile” Banja në Kllokot disponon Objektin 1, Objekti 2, Objektin 3, Objektin 4. Kompleksi ka gjithësejt 2000 shtretër.

Ambienti që e rrethon Qendrën, përkatësisht oborri, është i rregulluar bukur, me lule e pemë dekorative, të kultivuara me shije, me sipërfaqe të gjelbëruara që ofrojnë çlodhje dhe pushim të relaksuar për pacientët.

Objekti 5

Objekti i pestë disponon me 65 dhoma, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 400 m2, bar restorant (ambient me wireless internet) 300 m2.
Të gjitha dhomat në objektet një / dy / tre / katër / pese, VIP apartamentet në objektet e cekura janë të pajisura me mobilieri bashkëkohore dhe funksionale, TV me lidhje kabllovike, frigorifer, banjo me ujë termomineral gjersa 12 VIP apartamentet në Objektin e parë përveq tjerash jane te pajisura me mobilieri ekskluzive dhe vaska speciale me ujë termomineral.

I rrethuar me një ambient të jashtëm të gjelbëruar dhe relaksues.

Objekti 4

Objekti i katërt disponon me 64 dhoma, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 350 m2, bar restourant (ambient me wireless internet) 250 m2.
I rrethuar me një ambient të jashtëm të gjelbëruar dhe relaksues.

Objekti 3

Objekti i tretë disponon me 135 dhoma dhe apartamente, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 500 m2, bar restauranti 600m2 me internet cafe dhe wireless internet, restaurant në verandën e jashtme 300m2, ordinanca mjekësore, 42 vaska mjekuese, një pishinë mjekuese me ujë termal si dhe katër salla me paisje moderne për ushtrimin e terapive fizikale:

• Elektroterapia
• Kineziterapia
• Balneoterapia
• Hidroterapia
• Parafinoterapia
• Termoterapia
• Magnetoterapia
• Terapia me laser
• Mehanoterapia
• Sonoterapia
• Fototerapia
• Spektër Frekuencash
• Masazhë
• Sauna

Objekti 2

Objekti i dytë disponon me 281 dhoma, restaurant vizitorësh 350 m2, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 600 m2, bar restauranti (ambient me wireless internet) 800 m2, Vip restaurant 100 m2, ordinanca mjekësore, dy pishina mjekuese me ujë termal me dimensione 20×10 m dhe 20×10 m, 60 vaska mjekuese me ujë termal, katër salla me pajime moderne për ushtrimin e terapive fizikale:

• Elektroterapia
• Kineziterapia
• Balneoterapia
• Hidroterapia
• Parafinoterapia
• Termoterapia
• Magnetoterapia
• Terapia me laser
• Mehanoterapia
• Sonoterapia
• Fototerapia
• Spektër Frekuencash
• Masazhë
• Sauna

Objekti 1

Objekti i parë disponon me 159 dhoma dhe VIP apartamente, kuzhinë me meny të begatshme, restaurant 600 m2, bar restauranti (ambient me wireless internet) 800 m2, restaurant në hapësirën e jashtme të gjelbëruar 300 m2, dhomë konferensash për 80 persona 200 m2, ordinanca mjekësore, 40 vaska mjekuese, tri pishina mjekuese me ujë termal si dhe katër salla me pajime moderne për ushtrimin e terapive fizikale:

• Elektroterapia
• Kineziterapia
• Balneoterapia
• Hidroterapia
• Parafinoterapia
• Termoterapia
• Magnetoterapia
• Terapia me laser
• Mehanoterapia
• Sonoterapia
• Fototerapia
• Spektër Frekuencash
• Masazhë
• Sauna

Scroll to top Thirr Tani