Banja Nena Naile, Kosovë - Kllokot
+383 44 666 006

Objekti 3

Objekti i tretë disponon me 135 dhoma dhe apartamente, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 500 m2, bar restauranti 600m2 me internet cafe dhe wireless internet, restaurant në verandën e jashtme 300m2, ordinanca mjekësore, 42 vaska mjekuese, një pishinë mjekuese me ujë termal si dhe katër salla me paisje moderne për ushtrimin e terapive fizikale:

• Elektroterapia
• Kineziterapia
• Balneoterapia
• Hidroterapia
• Parafinoterapia
• Termoterapia
• Magnetoterapia
• Terapia me laser
• Mehanoterapia
• Sonoterapia
• Fototerapia
• Spektër Frekuencash
• Masazhë
• Sauna

Scroll to top Thirr Tani