Banja Nena Naile, Kosovë - Kllokot
+383 44 666 006

Objekti 2

Objekti i dytë disponon me 281 dhoma, restaurant vizitorësh 350 m2, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 600 m2, bar restauranti (ambient me wireless internet) 800 m2, Vip restaurant 100 m2, ordinanca mjekësore, dy pishina mjekuese me ujë termal me dimensione 20×10 m dhe 20×10 m, 60 vaska mjekuese me ujë termal, katër salla me pajime moderne për ushtrimin e terapive fizikale:

• Elektroterapia
• Kineziterapia
• Balneoterapia
• Hidroterapia
• Parafinoterapia
• Termoterapia
• Magnetoterapia
• Terapia me laser
• Mehanoterapia
• Sonoterapia
• Fototerapia
• Spektër Frekuencash
• Masazhë
• Sauna

Scroll to top Thirr Tani