Banja Nena Naile, Kosovë - Kllokot
+383 44 666 006

Objektet

Objekti 5

Objekti i pestë disponon me 65 dhoma, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 400 m2, bar restorant (ambient me wireless internet) 300 m2.
Të gjitha dhomat në objektet një / dy / tre / katër / pese, VIP apartamentet në objektet e cekura janë të pajisura me mobilieri bashkëkohore dhe funksionale, TV me lidhje kabllovike, frigorifer, banjo me ujë termomineral gjersa 12 VIP apartamentet në Objektin e parë përveq tjerash jane te pajisura me mobilieri ekskluzive dhe vaska speciale me ujë termomineral.

I rrethuar me një ambient të jashtëm të gjelbëruar dhe relaksues.

Objekti 4

Objekti i katërt disponon me 64 dhoma, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 350 m2, bar restourant (ambient me wireless internet) 250 m2.
I rrethuar me një ambient të jashtëm të gjelbëruar dhe relaksues.

Objekti 3

Objekti i tretë disponon me 135 dhoma dhe apartamente, kuzhinë me meny të begatshme restaurant 500 m2, bar restauranti 600m2 me internet cafe dhe wireless internet, restaurant në verandën e jashtme 300m2, ordinanca mjekësore, 42 vaska mjekuese, një pishinë mjekuese me ujë termal si dhe katër salla me paisje moderne për ushtrimin e terapive fizikale:

• Elektroterapia
• Kineziterapia
• Balneoterapia
• Hidroterapia
• Parafinoterapia
• Termoterapia
• Magnetoterapia
• Terapia me laser
• Mehanoterapia
• Sonoterapia
• Fototerapia
• Spektër Frekuencash
• Masazhë
• Sauna

Scroll to top Thirr Tani